Zwroty

Odstąpienie od umowy (konsument)

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Termin na odstąpienie od umowy

Bieg 14 dniowego terminu (są to dni kalendarzowe) jest liczony od:

1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Adres do doręczeń: 

 

CRH Lublin Plaza Bianca Casa ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin

lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost: DOC01W, Dąbrowica 143A, 21-008 Dąbrowica.

Zwroty przyjmujemy jedynie w formie wysyłkowej.

 

Wzór odstąpienia od umowy do pobrania: POBIERZ

Wypełniony formularz zwrotu prosimy o przesłanie na mail: customerservice@biancacasa.pl